Politica de confidentialitate

Serviciul nostru, Relații cu Clienții vă stă la dispoziție, pentru orice întrebare pe care o aveți la adresa noastră. contact@onlinedepo.ro

FIRMA:

WEB ONLINE VEST SRL
CUI: 39120371
Nr. Reg. Com: J20/419/2018
Telefon: 0723.350.351
Drepturi de autor:

Conținutul și structura paginii onlinedepo.ro sunt protejate de drepturile de autor. Reproducerea informațiilor sau a datelor, în special utilizarea de texte, de părți din text sau de imagini necesită consimțământul prealabil al editorilor.WEB ONLINE VEST SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea informațiilor furnizate. Acțiuni de răspundere civilă față de WEB ONLINE VEST SRL , referitoare la materialele sau la forma ideală de obținere a acestora, cauzate de folosirea sau abuzul deorice informaţii furnizate, prin utilizarea de informaţii incorecte sauincomplete sunt excluse, cu excepția cazului în care WEB ONLINE VEST SRL neagă orice intenție sau neglijență gravă. WEB ONLINE VEST SRL are posibilitatea de a influența în terță parte conținutul paginii. Prin referire directă sau indirectă la paginile de internet externe (link-uri), ALRA GRUP SRL. disociază conținutul acestor pagini de internet externe. Conținutul site-urilor externe, care indică prin intermediul unor link-uri către industria de retail WEB ONLINE VEST SRL, nu reflectă opinia ALRA GRUP SRL, ci servesc informării și expunerii legale a acestora.WEB ONLINE VEST SRL nu se face răspunzător de conținutul paginilor externe, la care se referă mai sus. Responsabilitatea revine exclusiv furnizorului de acel conținut.